Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450 (dále jen ČNB) se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.historie.cnb.cz.

Stav souladu

Internetové stránky www.historie.cnb.cz jsou po posouzení v říjnu 2023 v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem o přístupnosti.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah internetových stránek www.historie.cnb.cz není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy),
  • některé multimediální prvky závisející na čase nemají svoji textovou alternativu, audio popis, případně titulky (Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase)
  • některé prvky nesplňují požadavky na minimální kontrast (Pravidlo 1.4.3 Minimální kontrast a Pravidlo 1.4.11 Netextový kontrast),
  • hlavní stránka je rozcestníkem do jednotlivých sekcí, proto nemá viditelný jednoznačný titulek (Pravidlo 2.4.2 každá stránka má titulek),
  • u některých odkazů typu tlačítka chybí viditelné zaměření tzv. fokus při pohybu po stránce (Pravidlo 2.4.7 Viditelné zaměření (fokus)),
  • na stránkách se mohou vyskytovat výrazy, které neodpovídají definici jazyka pro danou jazykovou mutaci obsahu (Pravidlo 3.1.2 Jazyk jednotlivých částí),
  • některé stránky mohou obsahovat chyby v syntaxi jazyka HTML (Pravidlo 4.1.1 Syntaktická analýza).

Uvedení do souladu výše uvedených odchylek předpokládáme do 31. prosince 2024.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. října 2023.

Prohlášení bylo vypracováno zaměstnanci ČNB sebeposouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování internetových stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu či důvodného podezření, že internetová  stránka nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: pristupnost@cnb.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Česká národní banka, odbor komunikace
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1

e-mail: pristupnost@cnb.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz