Na této stránce naleznete seznam literatury, která byla použita pro přípravu obsahu internetových stránek Historie ČNB.

 • Čelovský, Bořivoj (1958): Mnichovská dohoda 1938, originál: Das Münchener Abkommen 1938, Stuttgart 1958
 • ČNB (2010): Měnová politika České národní banky, principy, procedury, nástroje
 • Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do současnosti. Sv. III, Období první Československé republiky a německé okupace 1918–1945 (1995)
 • Hájek, Jan a Rudolf Píša (2005): 180 let českého spořitelnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní
 • Kubů, Eduard – Pátek, Jaroslav a kolektiv (2000): Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami
 • Macek, Josef (1930): Zlatá měna a státovkový dluh
 • Olšovský, Rudolf. a kolektiv (1963): Přehled hospodářského vývoje Československa v letech 1918 – 1945
 • Průcha Václav a kolektiv (2004): Hospodářské a sociální dějiny Československa v 19. a 20. století
 • Průcha Václav a kolektiv (2009): Hospodářské dějiny Československa v 1918 – 1992, 1. díl Období 1918 - 1945
 • Průcha Václav a kolektiv (1974): Hospodářské dějiny Československa v 1918 – 1992, 1. díl Období 1945 - 1992
 • Průcha Václav a kolektiv (1982): Nástin hospodářských dějin v období kapitalismu a socialismu
 • Půlpán, Karel (1997): Měnový vývoj v ČSR v letech 1929 – 1936
 • Rašín, Alois (1920): Můj finanční plán
 • Šír, Vojtěch (2006): Financování čs. jednotek ve Velké Británii, zlatý poklad, dostupné z: https://www.fronta.cz/dotaz/financovani-cs-jednotek-ve-velke-britanii-zlaty-poklad
 • Vencovský, František (2003): Vzestupy a propady československé koruny
 • Vencovský, František – Jindra, Zdeněk – Novotný, Jiří a kolektiv (1999): Dějiny bankovnictví v českých zemích