Průkazní lístek ke vkladní knížce Státní banky československé (1950)
Průkazní lístek ke vkladní knížce Státní banky československé (1950)

Pokusy o koncentraci obchodních bank v režii komunistickou stranou ovládaného ministerstva financí vyvrcholily v roce 1948. Nejprve byly lednovým usnesením vlády vytvořeny v českých zemích tři sektorové banky (Živnostenská banka, Legiobanka a Moravská banka) a na Slovensku dvě (Slovenská banka a Tatrabanka), z nichž však již v březnu zůstaly pouze dvě provozní banky pro celé československé hospodářství (Živnostenská banka a Slovenská Tatrabanka). Komunistickou přestavbu peněžního systému následně kodifikoval zákon č. 181/1948 Sb., o organizaci peněžnictví. Ten výslovně podřídil peněžnictví ministerstvu financí, které získalo vůči peněžním ústavům právo nejen dozorčí, zrušovací a normotvorné, ale i kontrolní a revizní. Zákon také zcela nově definoval druhy peněžních ústavů, jimiž napříště byly cedulová banka, banky (tří typů: národní podniky, Poštovní spořitelna a Investiční banka) a ústavy lidového peněžnictví (Okresní spořitelna a záložna, Spořitelna a záložna, Záložna-Kampelička). Zároveň byla zrušena všechna dosavadní organizační ústředí peněžnictví a jejich zájmová sdružení.

Zásadní změny pak přinesl zákon č. 84/1952 Sb., o organisaci peněžnictví. Na jeho základě již peněžní a úvěrovou soustavu tvořily jen tři typy státních peněžních ústavů: Státní banka československá, Investiční banka a Státní spořitelny. Všechny ústavy byly podřízeny vrchnímu vedení ministerstva financí. Zatímco obě banky řídil ministr financí přímo, tak pro správu státních spořitelen vznikly odborné orgány - uvnitř ministerstva (hlavní správa státních spořitelen), pověřenectva financí (oblastní správa státních spořitelen) a krajských národních výborů (krajské správy státních spořitelen).

Vyvrcholením organizace pojišťovnictví bylo nejprve vydání zákona č. 190/1950 Sb., který podřídil Československou pojišťovnu (vzniklou roku 1948) vrchnímu dohledu a dozoru ministerstva financí a později zákona č. 85/1952 Sb., jímž se Československá pojišťovna stala státním pojišťovacím ústavem spravovaným ministerstvem financí.