Kontrola výkonů v rámci platebního styku (poč. 60. let 20. století)
Kontrola výkonů v rámci platebního styku (poč. 60. let 20. století)

Problémy v okruhovém systému platebního styku, v němž se hromadily neprovedené příkazy a docházelo k pozdnímu zúčtování, vedly dne 6. února 1952 k vytvoření „komise pro odstranění nedostatků platebního a zúčtovacího styku“. Ta ve spolupráci se sovětskými poradci navrhla nový systém tzv. mezipobočkového platebního styku, který začal fungovat od 15. září 1952. Později byla jeho forma kodifikována směrnicí SBČS z 12. března 1953 „O základních formách platebního a zúčtovacího styku“. Důsledně se uplatnila zásada povinného soustředění peněžních prostředků hospodářských, rozpočtových a jiných organizací jen na účtech SBČS a Investiční banky i minimalizování hotovostního platebního styku. Byla vytvořena nová soustava účtů a stanovena závazná forma zúčtování. Na rozdíl od předchozího systému již neexistovaly zúčtovací okruhy s centrálními účtovnami. Na jejich místě byla zavedena jen ústřední a oblastní kontrola, jež již neprováděla samotné zúčtování, které nově probíhalo již jen mezi příslušnými pobočkami, ale pouze kontrolovala a evidovala mezipobočkové obraty.

V průběhu 50. let pak došlo k řadě racionalizačních úprav. Např. v roce 1956 byly zrušeny formy platebního styku, které se neosvědčily. V následujícím roce byla provedena unifikace tiskopisů a nakonec se v roce 1958 platební styk soustředil pouze v SBČS. Pro zabezpečení připravované nové soustavy řízení národního hospodářství pak byla v roce 1959 zřízena komise pro komplexní zkoumání otázek platebního styku. Její práce se promítla i do vyhlášky o platebním styku č. 85/1966 Sb., která již upřednostnila bankovní převod jako univerzální formu placení.

I přes kvalitativní úpravu systému platebního styku docházelo v druhé polovině 50. let k jeho poruchám. Důvodem byla špatná platební morálka některých jeho účastníků. Proto pod dohledem SBČS vznikly tzv. zúčtovny (Praha, Brno, Bratislava), jichž se mohly účastnit jen řádně platící organizace. Zde se platby mezi účastníky vypořádávaly vzájemným započtením.

Vybrané události v detailech