Schéma platebního styku po vybudování zúčtovacího centra SBČS (1992)
Schéma platebního styku po vybudování zúčtovacího centra SBČS (1992)

Nedlouho poté, co byl zprovozněn první zcela automatizovaný systém československého mezibankovního platebního styku, došlo k zásadní změně na politické scéně: započaly přípravy rozdělení Československa na dva samostatné státy. Z pohledu platebního styku šlo o rozhodnutí zásadní: mnoho subjektů mělo své pobočky v obou částech republiky, mnoho rodin žilo na obou stranách nově vzniklé hranice. Mezi všemi těmito subjekty probíhal čilý bezhotovostní platební styk. Bylo proto nutné najít rychle způsob, jak zajistit bezproblémové rozdělení státu i v této oblasti.

Řešení bylo nalezeno velmi rychle: v Bratislavě zprovozněna kopie pražského systému. Bylo dohodnuto, že po dobu měnové unie bude tento systém sloužit nadále pouze ke sběru a distribuci dat. Měnová unie však netrvala dlouho, k jejímu ukončení došlo již 8. února 1993. V posledním týdnu před uvedeným datem probíhala horečná jednání, která byla završena uzavřením tzv. Platební smlouvy pouhé 4 dny před datem měnové odluky.

Na základě Platební smlouvy bylo možné ze všech bank působících v České republice provádět prostřednictvím centrální banky, České národní banky, do všech bank působících ve Slovenské republice, a to opět prostřednictvím tamní centrální banky, Národní banky Slovenska. A samozřejmě i obráceně. Centrální banky si pro tento účel vzájemně vedly speciální clearingové účty, jejichž prostřednictvím byly transakce denominované v měně státu plátce připsány na účet příjemce ve měně státu druhého. K převodu měn docházelo za pomoci konverzí přes ECU (European Currency Unit, tehdejší virtuální evropská měna).

Vzhledem k tomu, že mnoho závazků vzniklo ještě v době existence společné měny, bylo rozhodnuto, že budou existovat dva výše uvedené zúčtovací okruhy: tzv. starý, kde byl zafixován poměr CZK a SKK ve výši 1:1, a nový, který pracoval na bázi aktuálních kurzů CZK a SKK vůči ECU. Centrální banky si v Platební smlouvě dohodly poskytnutí vzájemného úvěru ve výši 130.000 ECU s tím, že rozdíly byly vyrovnávány k ultimu měsíce v konvertibilních měnách.

Díky Platební smlouvě bylo možné plynule realizovat mezistátní platební styk mezi oběma státy. Každodenně probíhalo prostřednictvím uvedených okruhů kolem 10 – 15 tis. položek. Platební smlouva byla v platnosti zhruba dva roky. V roce 1995 byla její platnost v říjnu ukončena a od té doby probíhá mezi Českou a Slovenskou republikou standardní mezistátní platební styk.