Předmluva Kroniky České národní banky z roku 1993
Předmluva Kroniky České národní banky z roku 1993

Narůstající rozpory mezi českou a slovenskou politickou reprezentací vyvrcholily po květnových volbách roku 1992. Na základě jejich výsledků vyhlásila 17. července 1992 Slovenská národní rada deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky a později se vedoucí politické strany dohodly na ukončení existence stávající federativní republiky. Vznik nových republik musel být doprovázen konstituováním jejich centrálních bank, a proto se od září 1992 začala Státní banka československá připravovat na rozdělení.

Dnem 8. října 1992 byl schválen ústavní zákon č. 493/1992 Sb., který umožňoval budoucím samostatným republikám ustavit vlastní centrální banky. Na jeho základě byl schválen již 18. listopadu zákon o Národní bance Slovenska (č. 566/1992 Zb.) a 17. prosince o České národní bance (č. 6/1993 Sb.). Rozdělení majetku Státní banky mezi obě republiky bylo provedeno na základě ústavního zákona z 13. listopadu č. 541/1992 Sb.

Přestože k 1. lednu 1993 začaly fungovat dvě nové centrální banky Česká národní banka a Národní banka Slovenska, nadále existovala jedna měnová oblast, na níž obíhala Koruna československá spravovaná společným tzv. měnovým výborem obou centrálních bank. Až v únoru 1993 došlo k rozdělení společné měny, a tak k vytvoření samostatné Koruny české, jejíž existenci předpokládal již zákon č. 6/1993 Sb., účinný od 1. ledna 1993.

Na základě Ústavy České republiky a zákona o České národní bance byla Česká národní banka od samého počátku maximálně nezávislá na politickém vlivu, aby tak mohla plnit svůj hlavní cíl, kterým byla nejprve měnová a nyní cenová stabilita. V jejím čele stojí sedmičlenná bankovní rada jmenovaná prezidentem republiky, skládající se z guvernéra, dvou viceguvernérů a dalších čtyř členů bankovní rady. Nezávislost České národní banky byla opětovně potvrzena i v roce 2001, kdy Ústavní soud odmítl legislativní úpravy vedoucí k jejímu omezení.

Od svého vzniku byla Česká národní banka jedním z orgánů dohledu nad bankami. V souvislosti s trendy na finančních trzích, jejichž součástí je i slučování různých druhů finančních ústavů, došlo v roce 2006 k integraci všech dohledových institucí do České národní banky. Ta tak vedle svého hlavního úkolu v podobě zajišťování cenové stability nově začala pečovat o stabilitu a bezpečný rozvoj celého finančního systému České republiky.

Vybrané události v detailech