Jídelna Armády spásy (1931), ČTK
Jídelna Armády spásy (1931), ČTK

Zlatá měna, resp. měna zlaté devizy, byla zavedena v listopadu 1929. NBČ se zavázala udržovat zlatý obsah koruny ve výši 44,58 mg zlata, což znamenalo 33,75 korun za jeden americký dolar. Dosavadní devizová regulace byla zrušena a narůstal podíl zlatého krytí bankovek.

NBČ byla v průběhu světové hospodářské krize 30. let nucena využívat i nepopulární administrativní nástroje. V létě 1931 docházelo k masivnímu stahování kapitálu z hospodářsky slabších zemí vyvolané bankovní krizí v Rakousku a později i v Německu. NBČ ve snaze zabránit odlivu kapitálu a následnému oslabování koruny razantně zvýšila tzv. eskontní sazbu, což banky z velké části promítly do klientských sazeb. Vysoké úrokové sazby společně s pevným kurzem brzdily ekonomický růst, a proto byla NBČ nucena snížit eskontní sazbu. Odlivu kapitálu, ke kterému by jinak po snížení sazeb zřejmě došlo, mělo bránit opětovné zavedení devizové regulace. Snížení úrokových sazeb se však, narozdíl od jejich předchozího zvýšení, výrazněji nepromítlo do nižších klientských sazeb, a státní autority proto po četných diskusích přistoupily v dubnu 1933 k jejich centrální regulaci. Ke druhé vlně administrativního snižování klientských úrokových sazeb došlo v období duben 1935 – duben 1936. Současně byly administrativně sníženy úrokové výnosy ze státních dluhopisů o 10 % a maximální výše úroků státních pokladničních poukázek byla snížena na 4 %.

Vláda pod tlakem politických stran v průběhu 30. let měnila nastavení kurzové parity. Politické strany požadující devalvaci koruny v únoru 1934 prosadily ve vládě snížení zlatého obsahu koruny na 37,15 mg zlata; koruna přesto vlivem větší devalvace USD výrazně zpevnila na 23,92 korun za 1 dolar. Zlaté krytí bylo proti původním záměrům sníženo na 25 %. Druhá devalvace koruny byla vyvolána pádem zlatého franku a rozhodla o ní, stejně jako u první devalvace, vláda proti odporu NBČ. Zlatý obsah koruny se snížil na 31,21 mg zlata, a koruna tak oslabila na 28,474 korun za 1 dolar. I přes tyto devalvace byla koruna v 30. letech jednou z nejstabilnějších evropských měn.

Vybrané události v detailech