Zpráva pro předsedu banky ohledně názvu nových bank (1989)
Zpráva pro předsedu banky ohledně názvu nových bank (1989)

Snahy řešit nahromaděné ekonomické problémy oživily v druhé polovině 80. let myšlenky na provedení reformy bankovního systému. Jejich výsledkem se staly zákony č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé a č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, které oddělily činnost centrální banky a komerční bankovnictví. Od 1. února 1992 nabyly účinnosti zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, které definovaly úkoly bankovního dohledu.

Rozvoj bankovního sektoru byl v první polovině 90. let velmi dynamický, rychle rostl počet nově základných bank a zvyšoval se objem poskytovaných bankovních služeb. Banky se poměrně významně angažovaly na financování privatizace, velké banky rovněž založily investiční privatizační společnosti a fondy v rámci 1. vlny kupónové privatizace.

V rámci aktivit vlády zaměřených na posílení stability velkých bank, zejména řešení úvěrů poskytnutých před rokem 1990, byl připraven tzv. „Konsolidační program I“.