V rámci aktivit vlády směřujících k očistě a kapitalizaci bankovního sektoru, zaměřené na zlepšení situace velkých bank byl připraven tzv. „Konsolidační program I“, který mj. zahrnoval založení Konsolidační banky, převedením vytipovaných aktiv Komerční banky, a. s. (KB), České spořitelny (ČS), Investiční banky, a. s. (IB) a Státní banky československé na Konsolidační banku, posílení kapitálové základny bank s tehdejší majetkovou účastí státu - KB, ČS a IB dotací jejich rezervních fondů, zvýšení základního jmění Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB) a vylepšení kvality portfolia bank státními dluhopisy.

Podrobnější informace lze nalézt v dokumentu Transformační náklady na ozdravění a konsolidaci bankovního sektoru (pdf, 140 kB) (odkaz na hlavní web ČNB).