Prezident Beneš podepisuje znárodňovací dekrety (1945), ČTK
Prezident Beneš podepisuje znárodňovací dekrety (1945), ČTK

Košický vládní program z dubna 1945 stanovil jako prioritní úkol zlikvidovat poválečný peněžní chaos na osvobozených územích a po úplném osvobození položit základy hospodářské obnovy země včetně nové měnové politiky. Oběh německých marek i maďarských pengö byl zakázán a platnost protektorátních korun, korunových poukázek z roku 1944 vydávaných při osvobozování Československa i některých platidel z první republiky byla rozšířena na celé území českých zemí; na Slovensku zůstala v platnosti slovenská měna. Ke sjednocení české a slovenské koruny došlo 1.listopadu 1945 opětovným zavedením československé koruny. Její kurz byl stanoven na 50 korun za jeden dolar, tj. 0,01777343 g zlata. Všechny peníze byly vyměněny v poměru 1:1, ale pouze do limitu 500 korun.

Košický vládní program reflektující poválečný posun v rozložení politických sil směrem doleva vytvořil základy pro znárodňování bank a centrální direktivní řízení ekonomiky. Počet komerčních bank se postupně snižoval a po vydání dekretu prezidenta republiky v říjnu 1945 byly akciové banky přeměněny na národní podniky. Po politickém převratu v únoru 1948 se centralizace bankovnictví zrychlila. Na základě Zákona o reorganizaci peněžnictví byly všechny komerční banky podřízeny jednotnému řízení ministerstva financí.

V roce 1950 převzala funkce centrální banky Státní banka československá (SBČS), která byla podle sovětského vzoru tzv. monobankou,. SBČS měla vykonávat funkce „socialistické“ centrální banky, tj. podílet se na sestavování státního hospodářského a finančního plánu, řídit oběh platidel, sestavovat platební bilanci či řídit platební styk s cizinou podle potřeb hospodářského plánu, a zároveň měla suplovat depozitně úvěrovou činnost komerčních bank, tj. přijímat vklady a podle směrnic ministerstva financí je distribuovat na místa plánované potřeby. Peněžní, kapitálový a devizový trh byly nahrazeny direktivním řízením všech peněžních vztahů. Měnová politika SBČS byla zcela podřízena plnění státního plánu.