Devalvace koruny v roce 1990
Devalvace koruny v roce 1990

V roce 1990 se významně zjednodušil neprůhledný kurzový systém a hledala se optimální úroveň kurzu koruny. S platností od 1. ledna 1990 byla koruna devalvována oproti měnovému koši (pět měn s největším podílem na obratu běžného účtu platební bilance, od května 1993 jen německá marka a americký dolar) o 2 % (tj. např. na 8,42 korun za jednu marku nebo14,62 korun za jeden dolar). Již 8. ledna byly obchodní kurz a neobchodní kurz zrušeny a nahrazeny jednotným kurzem pro obchodní a neobchodní platy ve výši původního obchodního kurzu. Ten byl současně devalvován o 18,6 % (na 9,79 korun za jednu marku a 17 korun za jeden dolar). Zároveň byl zaveden tzv. turistický kurz, za který si mohli občané nakupovat proti razítku v cestovním pasu valuty do stanoveného limitu (který zpočátku činil dva tisíce korun). Turistický kurz se stanovoval na základě vývoje nabídky a poptávky po korunových bankovkách na paralelním trhu ve Vídni. V průběhu roku byl kurz pro obchodní a neobchodní platy devalvován ještě dvakrát, a to 15. října o 55,4 % a 28. prosince o 16 % (na 18,23 korun za jednu marku a 28 korun za jeden dolar). Tato úroveň kurzu byla považována za udržitelnou ve střednědobém časovém horizontu v podmínkách omezené (tzv. vnitřní) směnitelnosti koruny a existující výše devizových rezerv. K 28. prosinci 1990 došlo rovněž ke sloučení jednotného a turistického kurzu, což vytvořilo rovné podmínky pro všechny subjekty pokud jde o cenu devizových prostředků. Občané tak od roku 1991 realizovali své nákupy valut v rámci stanoveného limitu za jednotný kurz. Tento limit se s výjimkou roku 1993 každoročně zvyšoval (na 5 tisíc, 7,5 tisíce, 12 tisíc a 100 tisíc korun) a od října 1995 byl zcela zrušen. Pro následný kurzový vývoj viz Kurzový vývoj a zlatá měna.