200 Kč bankovka České národní banky, avers (1993)
200 Kč bankovka České národní banky, avers (1993)

Po vzniku samostatné České republiky i Slovenské republiky 1.ledna 1993 zůstala jejich společnou měnou koruna československá. Její platidla, bankovky a mince, byly také jedinými a společnými platidly obou států. Toto řešení se považovalo za přechodné, neboť už od léta 1992 byly připravovány nové kolky na označení hodnotově rozhodující části oběživa a v prosince 1992 bylo zahájeno kolkování části zásob bankovek.

Ke dni 8. února 1993 byla v České i Slovenské republice vyhlášena měnová rozluka, oddělení nových národních měn od bývalé měny československé. Stejně jako v roce 1919 se jednalo o velkou legislativní a organizační akci, která v hotovostním oběživu spočívala v okolkování bankovek nejvyšších hodnot po 100, 500 a 1 000 korunách a souběžném vydání nové české bankovky po 200 korunách. V průběhu roku 1993 pak byly vydány i nové české mince po 10, 20 a 50 haléřích z hliníku, 1, 2 a 5 korunách z poniklované oceli a 10, 20 a 50 korunách z oceli poměděné, resp. pomosazené. S ohledem na ztrátu Státní mincovny v Kremnici se ražba prvního nákladu uskutečnila ve dvou zahraničních mincovnách – německém Hamburgu a kanadském Winnipegu. Až v polovině roku 1993 byla otevřena tuzemská mincovna v soukromém podniku Bižuterie, která je dnes samostatnou firmou s názvem Česká mincovna. První bankovky hodnot po 50, 100, 200, 500, 1 000 a 5 000 korunách doplnila v roce 1994 ještě dvacetikoruna a v roce 1996 dvoutisícikoruna. V letech 1994-2009 byla většina hodnot vydána i opakovaně v nových vzorech s úpravami designu a zvýšenou ochranou proti padělání. Naopak některé hodnoty přestaly plnit funkci oběživa nebo byly staženy z ekonomických důvodů. Po roce 2003 tak byla postupně ukončena platnost mincí po 10, 20 a 50 haléřích a bankovek po 20 a 50 korunách.