1 K poukázka Československého měnového úřadu, avers (1944)
1 K poukázka Československého měnového úřadu, avers (1944)

Prvními novými platidly osvobozeného Československa se fakticky staly poukázky, vyrobené bez vědomí tuzemských i exilových československých emisních orgánů v Sovětském svazu. Na bývalé československé území je dovezla Rudá armáda a začala je postupně od Podkarpatské Rusi až po Čechy používat v peněžním styku. Poukázky byly vytištěny jednoduchým a prefabrikovaným způsobem pro několik východoevropských států v hodnotách po 1, 5, 20, 100, 500 a 1 000 korunách. Jejich oběh byl dodatečně legalizován až v průběhu března až května 1945 pod označením poukázek Československého měnového úřadu.