100 Kčs bankovka Státní banky československé, avers (1961)
100 Kčs bankovka Státní banky československé, avers (1961)

Na začátku 70.let bylo schváleno vydání zcela nové emise mincí, z níž byly realizovány hodnoty po 5 a 10 haléřích z hliníku, 20 haléřích z mosazi, 50 haléřích a 2 korunách z mědiniklu. Právě dvoukoruna nahradila nepopulární tříkorunu, posloužil přitom argument výše jízdného v pražském metru, i když nakonec bylo jen poloviční. Podařilo se vyměnit také nepopulární pětadvacetikorunu, kterou v roce 1970 nahradila tradiční hodnota po 20 korunách a v roce 1973 byla soustava doplněna novou nejvyšší hodnotou po 500 korunách.

Soustava československých bankovek však byla v 70.letech výtvarně a technicky nejednotná, když platidla pocházela z různých období. Od poloviny 70.let byla proto připravována nová, výtvarně jednotná emise. V soutěži na umělecké návrhy zvítězil přední slovenský malíř Albín Brunovský, podle něhož pak celá emise dostala jméno. Kvůli sporům o ideovou náplň však byla její realizace o mnoho let posunuta a první hodnota vyšla až v roce 1985. Ani tuto československou emisi se nepodařilo dokončit. Vydány byly hodnoty po 10, 20, 50, 100 a 1 000 korunách, která v té době představovala novou nejvyšší hodnotu. Stokoruna s portrétem Klementa Gottwalda vzbudila na podzim roku 1989 nevoli části obyvatelstva a její poškozování a tak byl na začátku roku 1990 obnoven tisk předchozího vzoru 1961. Poslední hodnota po 500 korunách s motivem Slovenského národního povstání už nebyla vydána v důsledku společenských změn po 17. listopadu 1989.