500 K bankovka Národní banky pro Čechy a Moravu, avers (1942)
500 K bankovka Národní banky pro Čechy a Moravu, avers (1942)

Vyhlášením samostatné Slovenské republiky a okupací českých zemí Německem Česko-Slovensko zaniklo. Oba nové státní útvary převzaly bývalé československé oběživo, které s různou rychlostí vyměnily za nové vzory. Zatímco na Slovensku byly tři nejvyšší hodnoty bankovek po 100, 500 a 1 000 korunách ještě v roce 1939 přetištěny nápisem SLOVENSKÝ ŠTÁT a všechny hodnoty pak poměrně rychle vyměněny za definitivní slovenské státovky a bankovky Slovenské národní banky, v Protektorátu byla obměna velmi pozvolná. Obtíže při přípravě nových platidel byly okupační správě vysvětlovány zejména nedostatkem odborného personálu, papíru, barev a dalších materiálů. Dlouho tak přetrvávala situace, kdy ještě několik let od okupace obyvatelstvo stále platilo předválečnými československými platidly, z nichž poslední byla stažena až na konci roku 1944. Obratností vedení Tiskárny bankovek v čele s ředitelem Mirkem Valinou se také podařilo zabránit odvezení velkých strojů do tiskárny Říšské banky v Berlíně a dokonce zajistit pro poválečnou potřebu zásoby bankovkového papíru, který byl ze strategických důvodů rozmístěn po celém Protektorátu a evidován mimo přehledy, s nimiž přicházela do styku okupační správa.

V roce 1940 byly nevydané československé mobilizační státovky částečně ručně a částečně strojově přetištěny názvem Protektorátu a vydány jako provizorní platidla. Hodnoty po 1, 5, 10, 20, 50 a 100 korunách byly za Protektorátu vydávány jako státovky a hodnoty 500, 1 000 a 5 000 Kč jako bankovky Národní banky pro Čechy a Moravu. Vzhledem k charakteru doby a různým strategickým omezením byly připravovány ateliérově bez spolupráce s aktivními výtvarnými umělci, většinou podle starších prací a klasických předloh v podobě obrazů a soch. Jsou proto výtvarně méně nápadité a jakousi svou ponurostí vlastně odpovídají době, v níž vznikly. Provedením liniových kreseb a rytin však patří k vrcholům mistrovství světově proslulé české rytecké školy.

Mince Protektorátu Čechy a Morava byly vydány pouze ve čtyřech hodnotách po 10, 20, 50 haléřích a 1 koruně a byly raženy ve firmě Vichr a spol. v Lysé nad Labem z levného zinku.