Tisk 50 Kčs bankovky ve Státní tiskárně cenin (1987)
Tisk 50 Kčs bankovky ve Státní tiskárně cenin (1987)

Po společenských změnách po listopadu 1989 mince i bankovky formálně zastaraly změnou názvu státu a jeho státního znaku. Bankovky navíc nebyly na výši ani technickým provedením, neboť nová generace kancelářských reprodukčních zařízení v podobě barevných kopírek a později i tiskáren vyžadovala jiné ochranné prvky v papíru i tisku. Státní banka československá zpracovala architekturu nové soustavy bankovek a v roce 1991 vypsala soutěž na výtvarné návrhy nových vzorů. Kromě tradičních hodnot po 10, 20, 50, 100, 500 a 1 000 korunách přibyly i neobvyklé hodnoty po 200 a 2 000 a nejvyšší hodnota po 5 000 korunách. V soutěži postoupily návrhy tří autorů do užší soutěže, avšak vítězný návrh vybrán nebyl. Státní banka československá si pak na základě výzvy vybrala k realizaci návrhy Oldřicha Kulhánka. K zahájení výroby bankovek nové emise mělo dojít na podzim roku 1992, avšak výsledky parlamentních voleb zvrátily politický vývoj a tak návrhy byly upraveny na bankovky budoucí samostatné České republiky, její budoucí centrální banky a znějící na koruny české.

Na mincích, jež se od roku 1990 dostaly do kompetence Státní banky československé, byly provedeny pouze formální úpravy teprve až v roce 1991. Jednalo se o změny v názvu státu a státního znaku a o odstranění komunistických symbolů. Šlo o provizorní řešení, neboť i mince se připravovaly v nové soustavě. Ta došla až do výběru výtvarných návrhů hodnot po 10, 20 a 50 haléřích, avšak k jejich ražbě v důsledku rozpadu československého státu také už nedošlo.