Podepsání Smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii (2003), AP
Podepsání Smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii (2003), AP

Česká republika od svého vzniku usilovala o přijetí do Evropské unie (EU). V roce 1998 byla zahájena přístupová jednání a k samotnému vstupu došlo k 1. květnu 2004. Vstupem do EU se ČR zavázala v budoucnu přijmout jednotnou evropskou měnu – euro. Podmínkou pro přijetí eura je přitom splnění tzv. maastrichtských kritérií. Jde o soubor několika požadavků, které vymezují oblasti, v nichž se musí kandidátské země přiblížit ekonomikám eurozóny.

Již před vstupem do EU (v roce 2003) ČNB ve spolupráci s vládou přijala „Strategii přistoupení České republiky k euru, na základě které začala pravidelně vyhodnocovat plnění konvergenčních kritérií a sladěnost české ekonomiky s ekonomikou eurozóny. Tento dokument předpokládal zavedení eura v letech 2009–2010, pakliže (i) budou plněna konvergenční kritéria vč. konsolidace veřejných financí, (ii) bude dosažena dostatečná úroveň reálné konvergence a (iii) bude dosažen adekvátní pokrok v oblasti strukturálních reforem. Plnění maastrichtských kritérií a pokrok v ekonomické sladěnosti a strukturálních reformách byl každoročně vyhodnocován ve společném materiálu Ministerstva financí a ČNB. V roce 2007 byla Strategie aktualizována a již žádný indikativní termín neobsahovala. Hlavním důvodem byla nedostatečná konsolidace veřejných financí a nedostatečná flexibilita na trhu práce. Úvahy o přijetí eura byly později po propuknutí evropské dluhové krize ovlivněny i nejistotou o dlouhodobé udržitelnosti společné evropské měny.