Centrální registr úvěrů (CRÚ) je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky CRÚ. Hlavní rysy CRÚ jsou:

 • Účastníky CRÚ jsou banky a pobočky zahraničních bank působící na území ČR.
 • CRÚ umožňuje účastníkům sdílení informací o úvěrových závazcích a platební morálce klientů.
  Účastníkům CRÚ je umožněn přístup k:
  • celkovému úvěrovému zatížení klientů (informacím o souhrnu závazků jednotlivých klientů vůči subjektům bankovního sektoru České republiky) ,
  • databázi informací poskytnutých do CRÚ.
 • Zlepšuje možnosti identifikace problémových dlužníků.
 • Pomáhá bankám při řízení úvěrového rizika.
 • ČNB má přístup k údajům CRÚ pro účely výkonu dohledu nad finančním trhem.
 • Klient má právo, za úhradu věcných nákladů, na výpis informací, které jsou o něm vedeny v CRÚ.
 • Provoz CRÚ zajišťuje ČNB. 

Další informace lze nalézt na hlavním webu www.cnb.cz v rubrice Centrální registr úvěrů.