Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk

Seznam šekových účtů Poštovní spořitelny (1937)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk

Šek České průmyslové banky (konec 30. let 20. stol.)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk

Strojová účtárna Powers v SBČS (50. léta 20. stol.)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk

Kontrola výkonů v rámci platebního styku (poč. 60. let 20. století)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk

Schéma platebního styku "každý s každým" (1990)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk

Schéma platebního styku po vybudování zúčtovacího centra SBČS (1992)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk

Příkaz k úhradě ve výši 2 mld. Kč (1997)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě