Regulace finančního trhu

Regulace finančního trhu

Pokladniční poukázka Agrární banky Československé na 10'000 Kčs (1929)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Regulace finančního trhu

Regulace finančního trhu

Oběžník Ústředního svazu peněžnictví ohledně zabavení majetku obyvatel obce Ležáky

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Regulace finančního trhu

Regulace finančního trhu

Hala budovy Böhmische Escompte Bank und Creditanstalt

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Regulace finančního trhu

Regulace finančního trhu

Vkladní knížka Legiobanky, a.s. (1948)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Regulace finančního trhu

Regulace finančního trhu

Průkazní lístek ke vkladní knížce Státní banky československé (1950)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Regulace finančního trhu

Regulace finančního trhu

Legitimace pro IX. valnou hromadu Československé obchodní banky (1974)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Regulace finančního trhu

Regulace finančního trhu

Zpráva pro předsedu banky ohledně názvu nových bank (1989)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě