Emisní činnost

Emisní činnost

100 K poukázka Zemské banky království českého, revers (1918)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

1000 K bankovka Rakousko-uherské banky, avers (1912)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

10 K bankovka Rakousko-uherské banky s kolkem, avers (1915, 1919)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

1 Kč státovka Bankovního úřadu ministerstva financí, revers (1919)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

1000 Kč bankovka Národní banky Československé, revers (1934)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

Tisk 1000 Kčs bankovky v tiskárně bankovek NBČ (1934)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

500 K bankovka Národní banky pro Čechy a Moravu, avers (1942)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

1 K poukázka Československého měnového úřadu, avers (1944)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

1000 Kčs bankovka Národní banky Československé, avers (1945)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

10 Kčs bankovka Státní banky československé, avers (1953)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

100 Kčs bankovka Státní banky československé, avers (1961)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Emisní činnost

Emisní činnost

Tisk 50 Kčs bankovky ve Státní tiskárně cenin (1987)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě