V červnu 2000 se Investiční a Poštovní banka, a. s. (IPB) dostala do akutní krize likvidity, která byla způsobena především prudkým a rozsáhlým poklesem primárních vkladů banky, a vážných potíží v platební schopnosti. Nevůle vedení IPB a akcionářů spojených se skupinou NOMURA přijmout a realizovat účinná opatření a zároveň systémový význam banky (IPB byla třetí největší bankou na bankovním trhu ČR) pro stabilitu bankovního sektoru vedly k tomu, že vyhrocená situace banky musela být řešena zavedením nucené správy s následným prodejem podniku IPB Československé obchodní bance, a. s.

Společný postup vlády, Ministerstva financí a ČNB při řešení situace IPB vedl k rychlému uklidnění vkladatelů, kteří se velmi rychle přestali obávat o bezpečí svých vkladů. Důvěra veřejnosti v bankovní sektor byla posílena přijetím klíčových rozhodnutí (včetně záruky ČNB vystavené pro věřitele IPB) a realizací opatření uvedených v níže citovaných dokumentech.

Podrobnější informace týkající se řešení krize IPB lze nalézt na webu ČNB zejména v dokumentech:

a v jiných dokumentech v rámci hlavního webu ČNB.