První studii zabývající se rekonstrukci budovy Na Příkopě 28 vypracovala v roce 1991 společnost UNISON. Na ni navázalo v roce 1992 Sdružení projektových kanceláří A.D.O. vypracováním technické-ekonomické studie využitelnosti objektu. Vypracováním projektu pro stavební povolení byla pověřena společnost Helika, a.s, s níž byla dne 11. září 1995 podepsána smlouva „o výkonu funkce generálního projektanta Rekonstrukce budov ústředí České národní banky v Praze 1“, která mimo jiné zahrnovala povinnost vypracovat dokumentaci pro výběr dodavatele. V obchodní soutěži byla jako koordinující hlavní dodavatel vybrána společnost POZEMNÍ STAVBY ZLÍN – GROUP, a. s., jejíž povinností bylo mimo jiné vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby a provést vlastní stavbu s uvedením do provozu do 30. září 1999. Termín dokončení však nebyl dodržen, neboť průběh stavby byl ovlivněn řadou nepříznivých objektivních skutečností, které měly vliv na rozsah a rychlost prací, jako např. nutnost přepracovat vnitřní dispoziční řešení s ohledem na nové požadavky na bezpečnost IT, požár již zrekonstruovaného objektu Plodinové burzy apod. Celá stavba byla rozdělena na 9 staveních objektů, 36 provozních souborů (např. vzduchotechnika, náhradní zdroje elektrické energie, peněžní hospodářství apod.) a 10 ucelených ostatních dodávek (např. interiérové vybavení). V rámci rekonstrukce byly nově vybudovány všechny přípojky vody, kanalizace, plynu, vysokého i nízkého napětí včetně přípojek datových. Do podzemí hlavní budovy byl vestavěn nový trezor, byla provedena nástavba 4. a 5. patra a vybudována vertikální komunikace včetně horizontálních koridorů propojujících hlavní bankovní budovu s Plodinovou burzou. Objekty byly přestavěny a vybaveny novými technologiemi tak, aby splňovaly přísná kritéria pro budovy 21. století i funkční požadavky ústřední banky, ale současně byl zachován jejich historický ráz.

Bankovní budovy 1993 - současnost

Bankovní budovy 1993 - současnost

Budova České národní banky krátce před rekonstrukcí

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Bankovní budovy 1993 - současnost

Bankovní budovy 1993 - současnost

Rekonstrukce haly budovy ČNB (1999)

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě

Bankovní budovy 1993 - současnost

Bankovní budovy 1993 - současnost

Budova České národní banky krátce po rekonstrukcí

stáhnout obrázek ve vysoké kvalitě