Narozen 5. 9. 1958 v Boskovicích. Vystudoval fakultu národohospodářskou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kterou dokončil v roce 1982. Poté pokračoval na VŠE ve studiu interní aspirantury a současně na této škole pracoval jako odborný asistent. V roce 1986, po obhájení disertační práce, nastoupil jako vědecký pracovník do Ekonomického ústavu ČSAV, kde se věnoval problematice systémových liberálních změn direktivních ekonomik. V únoru 1990 se vrátil na VŠE, kde krátce působil jako proděkan národohospodářské fakulty. Od září 1990 do konce roku 1991 pracoval na Ministerstvu pro hospodářskou politiku a místní rozvoj České republiky ve funkci poradce ministra. Počátkem roku 1992 nastoupil do Státní banky československé, kde nejdříve působil jako náměstek generálního ředitele hlavního ústavu pro Českou republiku. Dne 20. května téhož roku byl prezidentem republiky jmenován do funkce viceguvernéra Státní banky československé a následně i České národní banky. V období od 17. prosince 1997 do 23. července 1998 byl guvernérem ČNB Josefem Tošovským pověřen zastupováním guvernéra ČNB v plném rozsahu práv a povinností, a to pro celou dobu uvolnění Josefa Tošovského k výkonu funkce předsedy vlády České republiky. Ve funkci viceguvernéra setrval do 10. února 1999 a k 30. září 1999 své působení v ČNB ukončil. Ve své odborné činnosti se zabýval zejména problematikou transformace na tržní ekonomiku, v letech 1992–1993 řídil proces měnové rozluky české koruny v důsledku rozdělení ČSFR. Od roku 2000 působil v pozici hlavního ekonoma České spořitelny a. s. V jejím představenstvu zasedá od roku 2004 nejprve jako náměstek generálního ředitele a od roku 2011 jako předseda představenstva a generální ředitel.