Aleš Michl se narodil 18. října 1977 v Praze. Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE), kde získal v roce 2002 titul Ing. a v roce 2020 titul Ph.D. Absolvoval řadu vzdělávacích programů a stáží, např. vzdělávací program Teorie her a psychologie rozhodování na letní univerzitě London School of Economics and Political Science nebo kurz řízení investičního portfolia na Wharton ve Filadelfii. Svou profesní kariéru začal již během studií jako ekonomický novinář a později jako ekonomický poradce místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna. Od roku 2006 do 2015 byl ekonomem a investičním stratégem Raiffeisenbank. V letech 2014-2018 byl externím ekonomickým poradcem Ministerstva financí ČR a později i předsedy vlády České republiky Andreje Babiše se specializací na makroekonomickou analýzu a stabilizaci státního dluhu. V roce 2016 založil Michl Fund Management s.r.o., která se následně stala spoluzakladatelem společnosti Robot Asset Management SICAV a.s. vykonávající činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů s podfondem Quant. Ke dni vzniku funkce v bankovní radě ČNB tyto své aktivity ukončil. Je autorem mnoha sloupků a článků publikovaných v denících a časopisech, jak odborných, tak i populárních. Je také autorem knih MICHLiq – průvodce ekonomií a investicemi, Jestřábi a holubice a Reset ekonomiky. Nebyl a není členem žádné politické strany.

Aleš Michl je členem bankovní rady České národní banky od 1. prosince 2018. S účinností od 1. července 2022 byl prezidentem republiky jmenován do funkce guvernéra ČNB, a to na šestileté funkční období.