Narozen 28. 9. 1950 v Náchodě, český ekonom, bankéř a státní činitel. Vystudoval obor zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Poté, v roce 1973, nastoupil do ústředí Státní banky československé, kde postupně prošel řadou funkcí, před odchodem do Živnostenské banky působil jako poradce předsedy Státní banky československé. Od roku 1988 zastával funkci náměstka ředitele v londýnské pobočce Živnostenské banky. V prosinci 1989 byl jmenován předsedou Státní banky československé, od 20. 1. 1993 byl guvernérem České národní banky a zástupcem České republiky u Mezinárodního měnového fondu a v Evropské bance pro obnovu a rozvoj. 17. 12. 1997 byl jmenován předsedou úřednické vlády; po volbách v červnu 1998 se vrátil do funkce guvernéra ČNB. V roce 2000 na funkci guvernéra rezignoval. Patří ke skupině předních českých ekonomů, kteří realizovali transformaci české ekonomiky na tržní principy. Ve své funkci se výrazně podílel na protiinflační měnové politice, na stabilitě kurzu Kč a na úsilí o dosažení volné konvertibility české koruny. V roce 1993 obdržel od časopisu Euromoney titul Centrální bankéř roku a v roce 1996 získal od skupiny předních novinářů zemí EU titul Evropský bankéř roku. Od 1. prosince 2000 předsedá Institutu pro finanční stabilitu (Financial Stability Institute – FSI), která je součástí Banky pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements (BIS)) se sídlem v Basileji.