Narozen 7. 11. 1933 v Mokrosukách (okres Sušice), zemřel 12. 7. 2013. Po vystudování Vyšší hospodářské školy v Chebu nastoupil studium na Vysoké škole ekonomické (obor Finance a úvěr). Po jejím dokončení v roce 1956 nastoupil do ústředí Státní banky československé jako referent pro financování potravinářského průmyslu. Od roku 1958 do roku 1960 zastával funkci ředitele pobočky v Ostrově nad Ohří. Po územní reorganizaci v roce 1960 převzal jako ředitel správu pobočky Státní banky československé v Chebu, kde působil až do konce roku 1970. V letech 1971–1976 byl vyslán jako zástupce ČSSR do Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě, kde byl pověřen funkcí zástupce ředitele správy devizově-ekonomické. Po ukončení této stáže pracoval v letech 1975–1979 jako politický činitel v ekonomickém oddělení ÚV KSČ. Od roku 1979 do roku 1981 zastával funkci generálního ředitele Státní banky československé, přičemž mu bylo svěřeno řízení devizového úseku. 18. 6. 1981 byl jmenován předsedou Státní banky československé. Ve svém působení kladl důraz, podobně jako jeho předchůdce, na nezadlužování ČSSR. Měl velký podíl na navrácení měnového zlata z USA a Velké Británie do Československa v roce 1982. Od 12. 10. 1988 do 9. 12. 1989 působil ve funkci federálního ministra financí. Od března 1990 do dubna 1994 působil v Mezinárodní investiční bance v Moskvě, kde zasedal jako zástupce Státní banky československé a později České národní banky v jejím představenstvu. V roce 1994 odešel do důchodu.