Narozen 24. 3. 1925 v Tupci (okres Přerov), zemřel 5. 9. 2014, český ekonom, hospodářský a státní činitel. Původně se vyučil elektromechanikem v Baťových závodech (později Svit, n. p.) ve Zlíně, kde následně působil devět let jako kontrolor. V roce 1951 absolvoval Ústřední dělnickou školu Státní banky československé a od roku 1952 pracoval ve Státní bance československé jako vedoucí oddělení energetika v odboru těžkého průmyslu ústředí. V roce 1955 byl v SBČS jmenován ředitelem správy plánovací a ekonomické, v této době se však již věnoval studiu na Vysoké škole ekonomické, oboru Finance a úvěr. Po dokončení studia v roce 1957 byl následujícího roku jmenován ministrem financí do funkce vrchního ředitele. V letech 1964 až 1969 působil nejprve jako náměstek generálního ředitele a v letech 1969 až 1971 jako generální ředitel SBČS. V průběhu 60. let se jako člen výboru Státní plánovací komise pro realizaci nové soustavy a hodnocení experimentů významně podílel na pokusech o reformu československé bankovní soustavy. Po změně zákona o Státní bance československé pak stál v jejím čele ve funkci předsedy (1971–1981 a opětně 1988–1989). V letech 1981–1988 byl členem ÚV KSČ a zastával pozici předsedy Státní plánovací komise a místopředsedy vlády ČSSR. I v této době zastával v měnové politice opatrný postoj k vnějšímu zadlužování Československa. V roce 1990 odešel na vlastní žádost do důchodu, aby se následně věnoval poradenské činnosti.