Narozen 14. května 1968 v Praze. Po ukončení studia na VŠE v Praze (obor matematické metody v ekonomii) v roce 1991 získal stipendium na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul PhD. Od roku 1993 pracoval též jako výzkumník a přednášející, později jako zástupce ředitele pro výzkum v Národohospodářském ústavu AV ČR a Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studie UK (CERGE-EI). Od roku 1995 byl hlavním ekonomem Expandia Finance, v letech 1998 a 1999 ředitelem Investiční společnosti Expandia a v letech 2000 a 2001 ředitelem společnosti Expandia Holding (vrcholné firmy finanční a průmyslové skupiny Expandia). V roce 2001 nastoupil jako ředitel do skupiny služeb podnikům společnosti PricewaterhouseCoopers ČR, kde se specializoval na projekty zlepšující výkonnost podniků, restrukturalizace a transakce s problémovými aktivy.- Vedl také komplexní projekty, např. projekt marketingové a finanční studie potenciálního pořádání olympijských her v Praze.

Byl členem dozorčí rady či představenstva společností Česká pojišťovna, Expandia Finance, Expandia Banka, Expandia Holding a Chemofond a průmyslových firem Jitona, Vigona a Vlnap. Byl členem redakční rady časopisu Finance a úvěr a Business Central Europe.

Přednášel kurzy přípravné matematické analýzy, statistiky, pokročilé ekonometrie a ekonomiky práce v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studie UK a přednáší kurz Informační ekonomie na VŠE Praha. Publikoval články v denním i odborném tisku, z toho například v Review of Economics and Statistics, v Economics of Transition a v Journal of Comparative Economics, a přispěl též kapitolami do monografií vydaných mj. nakladatelstvími Academic Press London nebo Lappeenranta University of Technology. Na ekonomické otázky související s transformací, růstem, či evropskou měnou, ale např. i problematiku konkursní legislativy nebo správy společností, se také zaměřoval jako účastník odborných konferencí a ve svých přednáškách.

Členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky se Miroslav Singer stal v únoru 2005. S platností od 1. července 2010 do 30. června 2016 zastával funkci guvernéra České národní banky. Během svého působení na pozici guvernéra ČNB obdržel mezinárodní ocenění Guvernér centrální banky ve střední a východní Evropě pro rok 2013 poté, co ČNB vyčerpala prostor ve snižování úrokových sazeb a bránila verbálními intervencemi posílení koruny v zájmu uvolnění měnové politiky. V roce 2014 získal prestižní mezinárodní ocenění Guvernér centrální banky v Evropě za uvolnění měnové politiky prostřednictvím intervencí na měnových trzích (zavedení tzv. kurzového závazku v roce 2013) a  dále za jeho vedoucí slovo mezi středoevropskými zeměmi při debatách o dosahování finanční stability v Evropské unii. V roce 2015 získala ČNB pod jeho vedením mezinárodní ocenění Central Banking Transparency Award za otevřenost a využití nových nástrojů v komunikaci.